Процедура № 4918 на ДГС Царево

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Царево 16.12.2020 529,579.00 лв. без ДДС Процедури за продажба на дървесина Профил на купувача ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ
Предмет ПРОДАЖБА НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА, НАХОДЯЩА СЕ НА ВРЕМЕННИ СКЛАДОВЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП “ДГС ЦАРЕВО”

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2114 – 1, 2115 – 1, 2116 – 1, 2117 – 1, 2118 - 1; изгр, бл, мжд, цр, чб, избк, 110 куб.м. 925 куб.м. 8 куб.м. 3920 куб.м. 2718 куб.м. 14 куб.м. 7695 куб.м.