Процедура № 5118 на ДГС Царево

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДГС Царево 08.03.2021 28,900.00 лв. без ДДС Процедури за възлагане на лесокултурни дейности Профил на купувача ОТКРИТ КОНКУРС „ТОВАРЕНЕ, ТРАНСПОРТИРАНЕ И РАЗТОВАРВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА (ДОБИТА НА ВРЕМЕННИ СКЛАДОВЕ ОТ ОБЕКТИ ЗА СЕЧ С № 1903, 2002, 2021, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112), ДО ПЛОЩАДКА НА СТОПАНСКИ ДВОР, НАХОДЯЩ СЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП „ДГС ЦАРЕВО”

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
1 мжд, цр, бл, изгр 0 Пр. куб.м. 0 Пр. куб.м. 0 Пр. куб.м. 750 Пр. куб.м. 950 Пр. куб.м. 0 Пр. куб.м. 1700 Пр. куб.м.