Процедура № 5956 на ДГС Царево

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Царево 23.02.2022 34,000.00 лв. без ДДС Процедури за възлагане на лесокултурни дейности Профил на купувача ОТКРИТ КОНКУРС
Предмет „ТОВАРЕНЕ, ТРАНСПОРТИРАНЕ И РАЗТОВАРВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА (ДОБИТА НА ВРЕМЕННИ СКЛАДОВЕ ОТ ОБЕКТИ ЗА СЕЧ С № 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208 и 2209), до обект по чл. 206 от Закон за горите- СТОПАНСКИ ДВОР, НАХОДЯЩ СЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП „ДГС ЦАРЕВО”

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208 и 2209 мжд, цр, бл, изгр, срлп, кгбр 0 Пр. куб.м. 0 Пр. куб.м. 0 Пр. куб.м. 980 Пр. куб.м. 720 Пр. куб.м. 0 Пр. куб.м. 1700 Пр. куб.м.