Процедури

Процедура № 6057 на ДГС Елхово

Данни за процедурата

Поделение ДГС Елхово
Първа дата 28.03.2022
Втора дата
Начална цена 14,560.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конурс
Предмет Възлагане на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад на територията на ТП "ДГС Елхово"

Данни за дървесината

Обект/и № № 2220
Дървесен вид цр;бл
Едра 0 куб.м.
Средна 81 куб.м.
Дребна 20 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 459 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 560 куб.м.