Процедури

Процедура № 6130 на ДГС Царево

Данни за процедурата

Поделение ДГС Царево
Първа дата 12.05.2022
Втора дата
Начална цена 53,275.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата ОТКРИТ КОНКУРС
Предмет „Процедура за възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост в териториалния обхват на ТП “ДГС Царево”

Данни за дървесината

Обект/и № 2220
Дървесен вид чб, бл, мжд, изгр;
Едра 61 куб.м.
Средна 273 куб.м.
Дребна 9 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 1692 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 2035 куб.м.