Процедура № 6394 на ДГС Царево

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Царево 08.12.2022 328,251.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Профил на купувача ОТКРИТ КОНКУРС
Предмет „Процедура за възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост в териториалния обхват на ТП “ДГС Царево” (за търговци отговарящи на изискванията по чл. 115 от Закон за горите и чл. 38 от Наредбата)

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2312, 2313, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2322; изгр, бл, цр, срлп, мжд, гбр, кгбр, избк, чб, мб, пяс; 132 куб.м. 2485 куб.м. 73 куб.м. 0 куб.м. 6676 куб.м. 5 куб.м. 9371 куб.м.