Процедура № 6409 на ДГС Елхово

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Елхово 14.12.2022 157,566.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Профил на купувача Открит конурс
Предмет Възлагане на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад на територията на ТП ДГС Елхово

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
№ 2301 № 2302 №2303 № 2304 № 2305№ 2306 цр;бл;чб 50 куб.м. 641 куб.м. 30 куб.м. 108 куб.м. 3961 куб.м. 0 куб.м. 4790 куб.м.