Процедура № 6410 на ДГС Елхово

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДГС Елхово 14.12.2022 122,164.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Профил на купувача Открит конурс Възлагане на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад на територията на ТП ДГС Елхово

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
№ 2307 № 2308 №2309 № 2310 № 2311 № 2312 цр;бл;чб 123 куб.м. 503 куб.м. 5 куб.м. 332 куб.м. 2767 куб.м. 0 куб.м. 3730 куб.м.