Процедура № 6412 на ДГС Елхово

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДГС Елхово 15.12.2022 124,532.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Профил на купувача Открит конурс Възлагане на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад на територията на ТП ДГС Елхово

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
№ 2315 № 2316 №2317 № 2318 № 2319 цр;бл;чб;бб 183 куб.м. 1603 куб.м. 54 куб.м. 829 куб.м. 1077 куб.м. 0 куб.м. 3746 куб.м.