Процедура № 6995 на ДГС Царево

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Царево 02.04.2024 17,400.00 лв. без ДДС Процедури за възлагане на лесокултурни дейности Профил на купувача открит конкурс
Предмет „Товарене, подвоз и разтоварване до тир станция на дървесина от временни складове на обекти за сеч с № 2402, 2403, 2406, 2407, 2409, 2410, 2411 и 2427, находящи се на територията на ТП „ДГС Царево”

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
№ 2402, 2403, 2406, 2407, 2409, 2410, 2411 и 2427 изгр, бл, мжд, цр, кгбр, бб, чб, акдр, срл, чдб 0 Пр. куб.м. 0 Пр. куб.м. 0 Пр. куб.м. 530 Пр. куб.м. 340 Пр. куб.м. 0 Пр. куб.м. 870 Пр. куб.м.