Процедура № 6996 на ДГС Царево

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Царево 02.04.2024 16,800.00 лв. без ДДС Процедури за възлагане на лесокултурни дейности Профил на купувача открит конкурс
Предмет : „Товарене, подвоз и разтоварване до тир станция на дървесина от временни складове на обекти за сеч с № 2401, 2402, 2405, 2407, 2408 и 2413, находящи се на територията на ТП „ДГС Царево”

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2401, 2402, 2405, 2407, 2408 и 2413, изгр, бл, мжд, цр, кгбр, 0 Пр. куб.м. 0 Пр. куб.м. 0 Пр. куб.м. 500 Пр. куб.м. 340 Пр. куб.м. 0 Пр. куб.м. 840 Пр. куб.м.