slide

Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
7018 ДГС Стара река 28.05.2024 Лесокултурни мероприятия 3,220.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
7002 ДГС Стара река 02.05.2024 07.05.2024 см,здгл,бк,здб,трп,гбр,яс,шс,брз,ива,кл,яв 2403 Процедури за добив на дървесина 75,750.96 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 6977 на ДГС Стара река от 15.02.2024 е прекратена!
6977 ДГС Стара река 15.02.2024 18.02.2024 см,здгл,бк,здб,трп,гбр,яс,шс,брз,ива,кл,яв 2403 Процедури за добив на дървесина 75,750.96 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6943 ДГС Стара река 29.01.2024 бб,см,бук 2408 Процедури за добив на дървесина 42,590.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6941 ДГС Стара река 12.02.2024 13.02.2024 бб,см,чб,здгл,гбр,трп,бк,шс,кл,трп,брз,ива,яв,лп,яс,брс,кгбр,чрш 2401,2402,2403,2404,2405,2406 Процедури за добив на дървесина 502,647.61 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 6924 на ДГС Стара река от 22.01.2024 е прекратена!
6924 ДГС Стара река 22.01.2024 Бялбор,Смърч,Черенбор,Ела,Зеленадуглазка 2402-Е Процедури за продажба на дървесина 258,240.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 6921 на ДГС Стара река от 15.01.2024 е прекратена!
6921 ДГС Стара река 15.01.2024 16.01.2024 бб,см,чб,здгл,гбр,трп,бк,шс,кл,трп,брз,ива,яв,лп,яс,брс,кгбр,чрш 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406 Процедури за добив на дървесина 502,859.69 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 6919 на ДГС Стара река от 17.01.2024 е прекратена!
6919 ДГС Стара река 17.01.2024 18.01.2024 Бялбор,Смърч,Черенбор,Ела,Зеленадуглазка 2402-Е Процедури за продажба на дървесина 258,240.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 6918 на ДГС Стара река от 16.01.2024 е прекратена!
6918 ДГС Стара река 16.01.2024 17.01.2024 Бялбор,Смърч,Ела,Зеленадуглазка,Бук,Ясен,Липа,Трепетлика,Явор,Бреза,Брекина,Ива,Череша,Шестил 2405-Е Процедури за продажба на дървесина 92,048.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 6917 на ДГС Стара река от 16.01.2024 е прекратена!
6917 ДГС Стара река 16.01.2024 17.01.2024 Бялбор,Смърч,Черенбор,Бук,Зимендъб,Габър,Бряст,Липа,Трепетлика,Явор,Мъждрян,Брекина,Череша,Шестил 2404-Е Процедури за продажба на дървесина 127,896.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 6915 на ДГС Стара река от 21.12.2023 е прекратена!
6915 ДГС Стара река 21.12.2023 Бялбор,Смърч,Черенбор,Ела,Зеленадуглазка 2402-МТ Процедури за продажба на дървесина 258,240.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6914 ДГС Стара река 21.12.2023 Бук,Зимендъб,Липа,Трепетлика,Явор 2401-МТ Процедури за продажба на дървесина 278,940.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6909 ДГС Стара река 04.01.2024 05.01.2024 Бялбор,Черенбор,Зеленадуглазка,Бук,Габър,Бряст,Ясен,Липа,Явор,Череша 2406-К Продажба на стояща дървесина на корен 8,092.90 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 6905 на ДГС Стара река от 08.01.2024 е прекратена!
6905 ДГС Стара река 08.01.2024 Обществени поръчки/Профил на купувача Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 6891 на ДГС Стара река от 22.12.2023 е прекратена!
6891 ДГС Стара река 22.12.2023 28.12.2023 бб,см,чб,здгл,гбр,трп,бк,шс,кл,трп,брз,ива,яв,лп,яс,брс,кгбр,чрш 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406 Процедури за добив на дървесина 502,859.69 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 6880 на ДГС Стара река от 20.12.2023 е прекратена!
6880 ДГС Стара река 20.12.2023 21.12.2023 Бялбор,Смърч,Ела,Зеленадуглазка,Бук,Зимендъб,Габър,Липа,Трепетлика,Явор,Бреза,Брекина,Ива,Череша 2405-Е Процедури за продажба на дървесина 92,048.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 6878 на ДГС Стара река от 20.12.2023 е прекратена!
6878 ДГС Стара река 20.12.2023 21.12.2023 Бялбор,Смърч,Черенбор,Бук,Зимендъб,Габър,Бряст,Липа,Топола,Явор,Мъждрян,Брекина,Череша,Шестил 2404-Е Процедури за продажба на дървесина 127,896.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6839 ДГС Стара река 13.11.2023 Черенбор,Зеленадуглазка,Бук,цер,Трепетлика,Дъб 2312-Е Продажба на стояща дървесина на корен 19,590.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6838 ДГС Стара река 06.11.2023 Обществени поръчки/Профил на купувача Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6828 ДГС Стара река 23.10.2023 24.10.2023 бук 2310-Е Процедури за продажба на дървесина 9,420.00 лв. без ДДС Профил на купувача